Kapacitetet njerezore

Aktualisht ne firme jane te punesuar mbi 70 punonjes, nga te cilet 12 inxhiniere dhe rreth 30 manovratore. Duke qene nje pervoje e re e panjohur me pare ne Shqiperi, perparesi i kemi dhene aftesimit tekniko-profesional te inxhiniereve dhe specialisteve tane.

Ne funksion te ketij objektivi permanent, qe ne fillimet e kesaj veprimtarie eshte investuar duke marre pervoje perendimore nepermjet inxhineireve dhe specialisteve italiane, vazhdojme ende te investojme duke patur te punesuar nje manovrator italian me pervoje te madhe ne punimet nentokesore.

Gjithashtu nepermjet nje programi ndihme te Qeverise Italiane per Shqiperine, jemi duke organizuar kurse trajnimi per specialistet tane me specialiste italiane te kualifikuar e me pervoje ne keto punime.

Kontakt

Kullat Binjake
Nr.2  Kati  IV
Tiranë, Albania
M +355 68 40 30 004
Email:info@soalgroup.com