kompania jonË ËshtË e specializuar nË fushat e mËposhtme

 

Ne fushen e studimeve dhe kerkimeve
- per mineralet
- per uje te pijshem dhe industrial
- per gaz dhe nafte

 
Ne fushen aplikative
- ndertime parkimesh nentokesore shume katshe
- ndertime pilota per ura e mbikalime
- perforcim themelesh me pilota dhe pengim te reshqitjeve
- stabilizim terrenesh me formacione gjeologjike te dobta (soil reinforcement)
- shpime per uje,nafte e gaz
- kerkime minerale me marje kampioni
- ankerime te ndryshme dhe jet grouting
- ndertime ekrane izoluese ne hidrocentrale

Aktualisht jemi nje firme e fuqishme dhe e kompletuar me makineri e paisje te kohes. Me makinerite e fuqishme qe disponojme si Casagrande C600, MAIT HR 180 etj, mund te realizojme diafragma me thellesi deri 58m dhe pilota deri 66m thellesi dhe deri 2m diameter. Ndersa makinerite e paisjet e tjera plotesojne e zgjerojne hapesirat e mbulimit te nevojave qe ka tregu. Firma jone vazhdon te investoje fuqishem me nje program e strategji afat gjate ne funksion te krijimit te nje kompanie te fuqishme e bashkekohore.

Kontakt

Kullat Binjake
Nr.2  Kati  IV
Tiranë, Albania
M +355 68 40 30 004
Email:info@soalgroup.com