list of machineries and equipment

 • Makineri Hidraulike per pilota, Bauer BG 22H
                               - Thellesia maksimale e shpimit 48ml
                               - Diametri maksimal 2000mm

 • Makineri Hidraulike per pilota e prodhimit italian e markes SOILMEC, HD 312/2000.( Prodhim i vitit 2006)
                               - Thellesia maksimale e shpimit 42ml
                               - Diametri maksimal 1500mm

 • Makineri Hidraulike per pilota e prodhimit italian e markes T SOILMEC, HD 312/2000 (prodhim i vitit 2003)
                               - Thellesia maksimale e shpimit 42ml
                               - Diametri maksimal 1500mm

 • Makineri Hidraulike per pilota e prodhimit italian e markes MAIT, Tipi HR 180. ( Prodhim I vitit 2005) 1cope

                 A):  Per pilota
                               - Thellesia maksimale e shpimit 66ml
                               - Diametri maksimal 2000mm

                 B):  Per diafragma
                               - Thellesia maksimale e shpimit 24ml
                               - Diametri maksimal 1000 x 2500 mm

 • Makineri Hidraulike per diafragma e prodhimit italian e markes CASAGRANDE, TIPI C 600 KRC.( Prodhim i vitit 2006)
                               - Thellesia maksimale e shpimit 58ml
                               - Permasat maksimale 2700 x 1200mm

 • Makineri Hidraulike per diafragma e prodhimit italian e markes CASAGRANDE, TIPI C 600 KRC.( Prodhim i vitit 2004)
                               - Thellesia maksimale e shpimit 58ml
                               - Permasat maksimale 2700 x 1200mm

 • Makineri Hidraulike per diafragma e prodhimit italian e markes CASAGRANDE, TIPI C 40 KRC.( Prodhim i vitit 2000)
                               - Thellesia maksimale e shpimit 58ml
                               - Permasat maksimale 2500 x 1200mm

 • Makineri Hidraulike per pilota e prodhimit italian e markes CASAGRANDE, TIPI B 125.( Prodhim i vitit 2001)
                               - Thellesia maksimale e shpimit  42ml
                               - Diametri maksimal 1500mm

 • Makineri Hidraulike per pilota e prodhimit italian e markes CASAGRANDE, TIPI B 125. ( Prodhim i vitit 2003)
                               - Thellesia maksimale e shpimit 42ml
                               - Diametri maksimal   1500mm

 • Makineri Hidraulike per pilota e prodhimit italian e markes CASAGRANDE, TIPI B 125. ( Prodhim i vitit 2005)
                               - Thellesia maksimale e shpimit  42ml
                               - Diametri maksimal   1500mm

 • Makineri Hidraulike per pilota e prodhimit italian e markes MAIT, Tipi HR 130. ( Prodhim i vitit 2003)
                               - Thellesia maksimale e shpimit  42ml
                               - Diametri maksimal   1500mm

 • Rebar Manufacturing Equipment - SCHNELL GTM 200/1500/16E

 • Sonde shpimi per ankera Tip SOILMEC SM400(Prodhim I vitit 2001)

 • Sonde shpimi per ankera Tip SOILMEC SM400(Prodhim I vitit 2003)

 • Sonde shpimi per ankera Tip SOILMEC SM400(Prodhim I vitit 2004)

 • Sonde shpimi per ankera Tip SOILMEC SM400(Prodhim I vitit 2005)

 • Sonde shpimi per ankera Tip Casagrande C6 (Prodhim I vitit 2003)

 • Sonde shpimi per ankera Tip Casagrande C6 (Prodhim I vitit 2005)

 • Autosonde Hidraulike e markes INGERSOLL–RAND Tipi Reska 32

 • Sonde shpimi per kerkime minerale tip Christensen CS10 (Atlas Copco) se bashku me atrecaturen e nevojshme.

 • Sonde shpimi per kerkime minerale tip Christensen CS14 (Atlas Copco) se bashku me atrecaturen e nevojshme.

 • Gru Gottwal 65 ton
                              
 • Vinc LINK BELT 108 3 cope

 • Vinc RUSTON 1 cope

 • Ekskavator FIAT_HITACHI 215 XL

 • Fadrom me zinxhira FIAT ALLIS

 • Excavator CAT 320 2 pieces

 • Cekic hidraulik FRANK 2 ton

 • Kompresor INGERSOLL RAND (2cope) me kapacitet
                               - Presioni 16 Bar
                               - Prodhim ajri 22000 litra

 • Kompresor ATLLAS COPCO(3cope) me kapacitet
                               - Presioni 16 Bar
                               - Prodhim ajri 18000 litra

 • Vibrator “SOLMEC” per punime me kemishim DN 1500mm 2 cope

 • Vibrator “PTC A - 40” per punime me kemishim DN 1500mm 1 cope

 • Kemisha DN 1300mm 16ml

 • Kemisha DN 1300mm 16ml

 • Kemisha DN 1200mm 64ml

 • Kemisha DN 1000mm 32ml

 • Rimorkiatore 2 cope

 • Motogjenerator me fuqi 150KW

 • Automjet transporti per materiale dhe uje

 • Paisje shpimi kova dhe helika te diametrave nga 500 mm deri 1500mm

 • Galeria e punëve dhe projektve tona..
   

  Kontakt

  Kullat Binjake
  Nr.2  Kati  IV
  Tiranë, Albania
  M +355 68 40 30 004
  Email:info@soalgroup.com